Форум за икономическо търговско сътрудничество Китай(Хенан)-Узбекистан(Кашкардариа).

На 25 февруари 2019 г. губернаторът на област Кашкардария Зафар Руизиев, вицегубернаторът Ойбек Шагазатов и делегатът за икономическо търговско сътрудничество (повече от 40 предприятия) посещават провинция Хенан. Делегатът организира съвместно форума за икономическо търговско сътрудничество Китай(Хенан)-Узбекистан(Кашкардариа) с комитета Хенан, Китайския съвет за насърчаване на международната търговия.

Делегираните предприятия обхващат: винарската индустрия, хранително-вкусовата промишленост, промишлеността за преработка на селскостопански продукти, машиностроенето, промишлеността на строителните материали и така нататък.

singleimg

На форума делегатите от Узбекистан представиха подробно своята страна и инвестиционна среда и функции за пътуване, а представителите на предприятията представиха своето развитие и развитието на международните пазари. Всички проявиха голям интерес към китайския пазар.


Час на публикация: 23 октомври 2021 г